Aanmelden

skew

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij het Hoofdvaart College!

Wil je je aanmelden voor de brugklas, dan vindt je alle informatie hieronder bij: Aanmelding leerjaar 1.
Zit je al op een school voor voortgezet onderwijs en wil je een overstap maken naar onze school, lees dan hieronder verder bij: Aanmelding leerjaar 2 en 3.

Aanmelding zij-instroom leerjaar 2 en 3

Wil je op onze school instromen in leerjaar 2 of 3 dan volg je onze toelatingsprocedure. Deze kan je lezen in onderstaand document: toelatingsprocedure zij-instroom 2021-2022.pdf.

Informatie avond zij-instromers 20 mei 2021 van 19.00 tot 20.30 uur:

Om deze avond volgens de RIVM-maatregelen bij ons op school te kunnen organiseren, kan je alleen deelnemen als:

  • het inschrijfformulier van tevoren door ons is ontvangen
  • aanmelden voor de informatie avond is verplicht en kan via deze link
  • De zij-instromer kan slechts één ouder/verzorger meenemen

Samenvatting procedure:

  1. Plaatsing vindt plaats in volgorde van inschrijving en mate van geschiktheid
  2. Inleveren inschrijfformulier en kopie identiteitsbewijs/paspoort voor 21 april 2021
  3. Aanwezigheid bij (online) open avond voor zij-instromers op 20 mei 2021
  4. Ontvangst onderwijskundige informatie van huidige school voor 26 mei 2021. Het Hoofdvaart College vraagt deze op na ontvangst van het inschrijfformulier
  5. Intakegesprek met de teamleider in de eerste week van juni, vergeet niet je motivatiebrief mee te nemen
  6. Uiterlijk 9 juli ontvang je bericht of je bent aangenomen
  7. Voldoe je aan punt 1 tot en met 4 dan houden we rekening met jouw aanmelding bij de samenstelling van de klassen. Voldoe je niet aan deze punten dan kan je alleen nog geplaatst worden in klassen die nog niet vol zitten.

Het inschrijfformulier voor leerjaar 2 en 3 vindt je hieronder. Je kan het formulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Samen met een kleurenkopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs kan je het formulier sturen via de mail (info@hoofdvaartcollge.nl) of per post (Paxlaan 20, 2131 PZ Hoofddorp). Langsbrengen bij de receptie kan natuurlijk ook.

Aanmelding leerjaar 1

Om je aan te melden kun je het onderstaand inschrijfformulier leerjaar 1 downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Jouw juf of meester zorgt ervoor dat dit inschrijfformulier en het aanmeldformulier (zoals hieronder toegelicht) bij ons terechtkomt voor 15 maart 2021. Op het moment dat jouw inschrijfformulier samen met het aanmeldformulier bij ons is ingeleverd en wij bieden het onderwijs dat bij jouw advies past, dan ben je officieel aangemeld.

Zoals bekend hebben de besturen van de VO-scholen in de Haarlemmermeer besloten over te gaan tot loting, indien een school te veel aanmeldingen krijgt. Dit betekent dat je je als leerling inschrijft bij de VO-school van je eerste keuze. Let op! Om je inschrijving geldig te maken, moet je naast het inschrijfformulier van de VO-school van je eerste keuze ook het Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer invullen.
Op dit aanmeldformulier geef je aan welke school (naast je eerste keuze) je tweede of derde keuze is. Dit is belangrijk, wanneer je onverhoopt wordt uitgeloot voor de school van je eerste keuze.
Dit aanmeldformulier is vanaf half februari aanwezig op jouw basisschool en zal door de leerkracht van groep 8 worden verstrekt. Zit je niet op een basisschool in de Haarlemmermeer, dan heeft jouw juf/meester toch deze formulieren voor de Haarlemmermeer. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de VO-school van je eerste voorkeur.

Het aanmeld- en inschrijfformulier

Onderaan de pagina tref je het aanmeldformulier zodat je deze alvast digitaal kunt bekijken. Ook staat hier een uitleg waarin je precies kunt nalezen hoe je het aanmeldformulier moet invullen. Heb je vragen, dan kun je deze het beste eerst stellen aan je eigen meester of juf. Hieronder vind je ook alvast de antwoorden op veel gestelde vragen over de lotingsprocedure in de Haarlemmermeer. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met mw. M. Rijnveld (M.Rijnveld@Hoofdvaartcollege.nl), teamleider onderbouw of via groep8@hoofdvaartcollege.nl.

ISK

De Internationale Schakelklas is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die geen of weinig Nederlands spreken. // The International Class is for students between the ages of 12 and 18 who speak little or no Dutch.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew