Aanmelden

skew

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij het Hoofdvaart College!

Zit je in groep 8 van de basisschool en wil je je aanmelden voor de brugklas, dan vind je alle informatie bij:

 • Aanmelden voor leerjaar 1 schooljaar 2024-2025.

Zit je al op een school voor voortgezet onderwijs en wil je een overstap maken naar onze school, lees dan verder bij:

 • Aanmelding leerjaar 2 en 3.

Aanmelden voor leerjaar 1 schooljaar 2024-2025

Beste leerling van groep 8 en ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij willen we je informeren over de wijze waarop je je kunt aanmelden voor de brugklas van een VO-school in de regio Haarlemmermeer.
Sinds enkele jaren werken de VO-scholen in de Haarlemmermeer met een lotingsprocedure. Voor schooljaar 2024/2025 vindt aanmelding voor de brugklas digitaal plaats. Dit houdt in dat via de website www.de-overstap.nl de aanmelding gedaan wordt.
Indien het aantal aanmeldingen op een VO-school daartoe aanleiding geeft, zal op deze VO-school loting plaatsvinden.

Aanmelden via De Overstap
De basisschool zorgt ervoor dat je vanuit De Overstap (via het e-mailadres no-reply@deoverstap.nl) inloggegevens en een toelichting ontvangt om aan te kunnen melden. De gegevens over het aanmelden ontvang je uiterlijk 25 maart 2024.
Via deze website meld je je aan en daar geef je op welke school je eerste keuze, je tweede of in het geval van mavo/havo/vwo je derde keuze is. Dit is belangrijk, wanneer je onverhoopt wordt uitgeloot voor de school van je eerste keuze.

Buiten de regio?
Zit je in groep 8 op een school buiten Haarlemmermeer of Zuid-Kennemerland, dan neem je contact op met de VO-school van je eerste keuze. De VO-school geeft jou dan de benodigde informatie om aan te melden.

Let op! Van 25 maart tot en met 31 maart móet je je aanmelden. Vanaf 1 april is de aanmelding gesloten en de website niet meer beschikbaar.

Als je bent geplaatst op de school van jouw eerste keuze, krijgen je ouder(s)/verzorger(s) op woensdag 10 april om 15.00 uur een mail. Daarna worden nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op de school van plaatsing.

Meer informatie
Er zijn verschillende documenten waarin precies nagelezen kan worden hoe digitaal aanmelden werkt en hoe het lotingsproces in zijn werk gaat.

Het lotingsproces:
Klik hier voor uitgebreide informatie over het lotingsproces.

Heb je vragen over de lotingsprocedure, dan kun je deze het beste eerst stellen aan je eigen meester of juf. Er zijn al eerder vragen gesteld ver het proces. Klik hier voor de antwoorden op veel gestelde vragen over de lotingsprocedure in de Haarlemmermeer.

Digitaal aanmelden:
Klik hier voor meer achtergrond informatie over digitaal aanmelden
Klik hier voor de handleiding digitaal aanmelden

Aannameprocedure:
Informatie over de hele aannameprocedure en bijbehorende data kan je nalezen in onderstaand document (aannameprocedure
leerjaar 1 2024-2025).

Je mag natuurlijk ook contact opnemen met de leerlingadministratie van het Hoofdvaart College (info@hoofdvaartcollege.nl)

Leerling van buiten de Haarlemmermeer

Zit je op een basisschool buiten de Haarlemmermeer, dan kan je ons inschrijfformulier ingevuld én ondertekend, mailen naar info@hoofdvaartcollege.nl of per post sturen naar Hoofdvaart College, Paxlaan 20, 2131 PZ Hoofddorp. Langsbrengen mag uiteraard ook, tussen 8.00 en 16.30 uur is onze receptie geopend. De uiterste inleverdatum is 27 maart 2024.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de leerlingadministratie via de mail info@hoofdvaartcollege.nl of bel naar 023-5555777.

Aanmelding zij-instroom leerjaar 2 en 3

Wil je op onze school instromen in leerjaar 2 of 3 dan volg je onze toelatingsprocedure.
Bij zij-instroom kunnen 3 situaties van toepassing zijn:

 1. Leerlingen die verhuizen naar de Gemeente Haarlemmermeer
 2. Plaatsing van leerlingen gedurende het lopende schooljaar (gebruik hiervoor de inschrijfformulieren 2023-2024)
 3. Leerlingen die willen instromen aan de start van het schooljaar 2024-2025.

De procedure voor de situaties 1 en 2 kan je lezen via deze link. Ook de procedure voor situatie 3 vind je hier, tevens hieronder een korte samenvatting.

Samenvatting procedure zij-instroom start schooljaar 2024-2025:

 1. Plaatsing vindt plaats in volgorde van aanmelding en plaatsbaarheid op het Hoofdvaart College
 2. Inleveren inschrijfformulier en kleuren kopie identiteitsbewijs/paspoort (voor- en achterkant met zichtbaar BSN)
 3. Ontvangst onderwijskundige informatie van huidige school. Het Hoofdvaart College vraagt deze op na ontvangst van het inschrijfformulier
 4. Aanwezigheid bij de open avond voor zij-instromers op dinsdag 21 mei 2024 van 18.30 tot 20.30 uur. Aanmelden voor deze avond kan via deze link
  Programma leerjaar 3:
  18.30 uur Inloop en registratie
  18.45 uur Start voorlichting en presentatie van onze profielen
  Programma leerjaar 2:
  19.00 uur Inloop en registratie
  19.15 uur Start voorlichting en kennismaking met onze school
 5. Intakegesprek met de teamleider, vergeet niet je motivatiebrief mee te nemen
 6. Op grond van bovenstaande bepaalt de teamleider of je geplaatst kan worden (plaatsbaarheid)
 7. Uiterlijk 17 juli 2024 ontvang je bericht of je bent aangenomen.

Ben je plaatsbaar en voldoe je aan punt 1 tot en met 4 én heb je het inschrijfformulier uiterlijk donderdag 25 april 2024 ingeleverd én is de onderwijskundige informatie uiterlijk donderdag 6 juni 2024 aangeleverd, dan krijg je voorrang bij plaatsing in de klassen. Voldoe je niet aan deze punten en inleverdata, dan kan je alleen nog geplaatst worden in klassen/profielen waar nog plekken vrij zijn.

Het inschrijfformulier voor leerjaar 2 en 3 schooljaar 2024-2025 vind je hieronder. Je kan het formulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Samen met een kleurenkopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs kan je het formulier sturen via de mail (info@hoofdvaartcollege.nl) of per post (Paxlaan 20, 2131 PZ Hoofddorp). Langs brengen bij de receptie kan natuurlijk ook.

ISK

De Internationale Schakelklas is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die geen of weinig Nederlands spreken. // The International Class is for students between the ages of 12 and 18 who speak little or no Dutch.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew