Aanmelden

skew

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij het Hoofdvaart College!

Zit je in groep 8 van de basisschool en wil je je aanmelden voor de brugklas, dan vindt je alle informatie hieronder bij: Aanmelden voor leerjaar 1 schooljaar 2022-2023.
Zit je al op een school voor voortgezet onderwijs en wil je een overstap maken naar onze school, lees dan hieronder verder bij: Aanmelding leerjaar 1, 2 en 3 schooljaar 2021-2022.

Aanmelden voor leerjaar 1 2022-2023

Als je in de Haarlemmermeer op de basisschool zit gaat de aanmelding via de leerkracht van groep 8. De procedure wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Zit je op een basisschool buiten de Haarlemmermeer, dan kan je onderstaand inschrijfformulier, ingevuld én ondertekend, mailen naar info@hoofdvaartcollege.nl of per post naar Hoofdvaart College, Paxlaan 20, 2131 PZ Hoofddorp. Langsbrengen mag uiteraard ook, tussen 8.00 en 16.30 uur is onze receptie geopend.

De uiterste inleverdatum is 15 maart 2022.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de leerlingadministratie via de mail info@hoofdvaartcollege.nl of bel naar
023-5555777.

Aanmelding zij-instroom leerjaar 2 en 3 schooljaar 2021-2022

Wil je op onze school instromen in leerjaar 1, 2 of 3 dan volg je onze toelatingsprocedure. Deze kan je lezen in onderstaand document: toelatingsprocedure zij-instroom 2021-2022.pdf.

Samenvatting procedure:

  1. Plaatsing vindt plaats in volgorde van inschrijving, mate van geschiktheid en of er plaats is in gewenste leerjaar en profiel
  2. Inleveren inschrijfformulier en kopie identiteitsbewijs/paspoort
  3. Ontvangst onderwijskundige informatie van huidige school. Het Hoofdvaart College vraagt deze op na ontvangst van het inschrijfformulier
  4. Intakegesprek met de teamleider, vergeet niet je motivatiebrief mee te nemen
  5. Op grond van bovenstaande bepaalt de teamleider of het Hoofdvaart College of je geplaatst kan worden.

Het inschrijfformulier voor leerjaar 1, 2 en 3 schooljaar 2021-2022 vindt je hieronder. Je kan het formulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Samen met een kleurenkopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs kan je het formulier sturen via de mail (info@hoofdvaartcollege.nl) of per post (Paxlaan 20, 2131 PZ Hoofddorp). Langs brengen bij de receptie kan natuurlijk ook.

ISK

De Internationale Schakelklas is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die geen of weinig Nederlands spreken. // The International Class is for students between the ages of 12 and 18 who speak little or no Dutch.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew