Aanmelden

skew

Wat leuk dat je je wilt aanmelden bij het Hoofdvaart College!

Zit je in groep 8 van de basisschool en wil je je aanmelden voor de brugklas, dan vind je alle informatie hieronder bij: Aanmelden voor leerjaar 1 schooljaar 2023-2024.
Zit je al op een school voor voortgezet onderwijs en wil je een overstap maken naar onze school, lees dan hieronder verder bij: Aanmelding leerjaar 2 en 3.

Aanmelding zij-instroom leerjaar 2 en 3

Wil je op onze school instromen in leerjaar 2 of 3 dan volg je onze toelatingsprocedure.
Bij zij-instroom kunnen 3 situaties van toepassing zijn:

  1. Leerlingen die verhuizen naar de Gemeente Haarlemmermeer
  2. Plaatsing van leerlingen gedurende het lopende schooljaar
  3. Leerlingen die willen instromen aan de start van het schooljaar 2023-2024.

De procedure voor de situaties 1 en 2 kan je lezen via deze link. Ook de procedure voor situatie 3 vind je hier, tevens hieronder een korte samenvatting.

Samenvatting procedure zij-instroom start schooljaar 2023-2024:

  1. Plaatsing vindt plaats in volgorde van inschrijving, mate van geschiktheid en of er plaats is in het gewenste leerjaar en profiel
  2. Inleveren inschrijfformulier en kleuren kopie identiteitsbewijs/paspoort (voor- en achterkant met zichtbaar BSN)
  3. Ontvangst onderwijskundige informatie van huidige school. Het Hoofdvaart College vraagt deze op na ontvangst van het inschrijfformulier
  4. Aanwezigheid bij de open avond voor zij-instromers op 16 mei 2023 van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden voor deze avond kan via deze link
  5. Intakegesprek met de teamleider, vergeet niet je motivatiebrief mee te nemen
  6. Op grond van bovenstaande bepaalt de teamleider of je geplaatst kan worden
  7. Uiterlijk 18 juli ontvang je bericht of je bent aangenomen.

Voldoe je aan punt 1 tot en met 4 én heb je het inschrijfformulier uiterlijk 21 april ingeleverd én is de onderwijskundige informatie uiterlijk 25 mei aangeleverd, dan houden we rekening met jouw aanmelding bij de samenstelling van de klassen. Voldoe je niet aan deze punten en inleverdata, dan kan je alleen nog geplaatst worden in klassen die nog niet vol zitten.

Het inschrijfformulier voor leerjaar 2 en 3 schooljaar 2023-2024 vind je hieronder. Je kan het formulier downloaden, printen, invullen en ondertekenen. Samen met een kleurenkopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs kan je het formulier sturen via de mail (info@hoofdvaartcollege.nl) of per post (Paxlaan 20, 2131 PZ Hoofddorp). Langs brengen bij de receptie kan natuurlijk ook.

Aanmelden voor leerjaar 1 2023-2024

Zoals bekend is er sinds het schooljaar 2020/2021 sprake van een lotingsprocedure in de Haarlemmermeer. Dit houdt in dat loting zal plaatsvinden indien de aanmeldingen bij één of meer VO-scholen hiertoe aanleiding geven. Hoe inschrijven en aanmelden bij een VO-school gaat, lees je hieronder:

Het aanmeldformulier

Als leerling schrijf je je in bij de VO-school van je eerste keuze. Let op! Om je inschrijving geldig te maken, moet je naast het inschrijfformulier van de VO-school van je eerste keuze ook het Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer invullen.
Op dit aanmeldformulier geef je ook aan welke school (naast je eerste keuze) je tweede of derde keuze is. Dit is belangrijk voor als je wordt uitgeloot voor de school van je eerste keuze. Dit aanmeldformulier is vanaf half januari 2023 aanwezig op jouw basisschool en zal door de leerkracht van groep 8 worden verstrekt. Zit je niet op een basisschool in de Haarlemmermeer, dan heeft jouw juf/meester toch deze formulieren voor de Haarlemmermeer. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de VO-school van je eerste voorkeur.

Hoe dat papieren aanmeldformulier eruit ziet, kun je HIER alvast digitaal bekijken.
Er is een uitleg waarin je precies kunt nalezen hoe je het aanmeldformulier moet invullen, deze vind je door HIER te klikken.
Heb je vragen, dan kun je deze het beste eerst stellen aan je eigen meester of juf, maar op deze plek vind je alvast de antwoorden op veel gestelde vragen over de lotingsprocedure in de Haarlemmermeer.

Het inschrijfformulier

Zit je op een basisschool binnen de Haarlemmermeer, dan kan je ons inschrijfformulier (zie hieronder) printen, invullen en ondertekenen. Vervolgens lever je het inschrijfformulier met het aanmeldformulier én een kleurenkopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs in bij de leerkracht van groep 8. Jouw juf of meester zorgt ervoor dat beide formulieren bij ons terechtkomen vóór 13 maart 2023. Op het moment dat jouw inschrijfformulier samen met het aanmeldformulier bij ons is ingeleverd en wij bieden het onderwijs dat bij jouw advies past, dan ben je officieel aangemeld.

Zit je op een basisschool buiten de Haarlemmermeer, dan kan je ons inschrijfformulier (zie hieronder) , ingevuld én ondertekend, mailen naar info@hoofdvaartcollege.nl of per post naar Hoofdvaart College, Paxlaan 20, 2131 PZ Hoofddorp. Langsbrengen mag uiteraard ook, tussen 8.00 en 16.30 uur is onze receptie geopend. De uiterste inleverdatum is
13 maart 2023.

Ben ik aangenomen op het Hoofdvaart College?

Als je officieel bij ons bent aangemeld ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek via Schoolgesprek.nl. Deze gesprekken zijn in de eerste week van april 2023. Ook nemen wij contact op met jouw basisschool voor een overdrachtsgesprek. Op basis van beide gesprekken nemen wij de beslissing of je aangenomen bent op onze school. Dit laten wij uiterlijk 21 april 2023 per mail aan je weten.

De hele aannameprocedure kun je lezen in de bijlage: Aannameprocedure leerjaar 1 2023-2024

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de leerlingadministratie via de mail info@hoofdvaartcollege.nl of bel naar 023-5555777.

ISK

De Internationale Schakelklas is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die geen of weinig Nederlands spreken. // The International Class is for students between the ages of 12 and 18 who speak little or no Dutch.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew