LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding (LOB)

skew

Gedurende alle leerjaren van het vmbo krijgen de leerlingen te maken met een programma van loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding. Met dit LOB-programma worden leerlingen begeleid in het (leren) maken van keuzes als het gaat om hun verdere schoolloopbaan, vervolgopleiding en werkloopbaan.

Het Hoofdvaart College doet dit door de leerlingen ‘ervaringen te laten opdoen’, hierover in gesprek te gaan tijdens loopbaangesprekken en de leerlingen van die ervaring en het gesprek verslag te laten maken in het loopbaandossier. In het examenjaar moet dit loopbaandossier met een ‘Voldaan’ worden afgerond.

Wat wordt bedoeld met ‘ervaringen’?

Alles wat je doet en meemaakt op een (school)dag, een weekend of in een bepaalde periode zijn ervaringen! Denk bijvoorbeeld aan een heel mooie vakantie waarin je iets heel boeiends hebt meegemaakt. Of denk aan de hobby die je hebt, of aan de sport waarvoor je gaat (!). Misschien heb je op een gegeven moment een bijbaantje waarvan je veel leert, of doe je met veel plezier ergens vrijwilligerswerk.

Het zijn allemaal ervaringen, activiteiten, die ook iets zeggen over wie je bent, wat je leuk vindt, waar je goed in bent, wat je (later) wilt gaan doen…. (of misschien ook niet).

De school voegt hier ervaringen aan toe. Hieronder een overzicht.

Leerjaar 1
 • Lessen ‘Praktische ProfielOriëntatie – PPO’. In deze lessen maak je kennis met verschillende beroepsrichtingen en beroepen in de volgende Profielen:
  • Techniek (PIE en M&T)
  • Economie & Ondernemen
  • Zorg & Welzijn
 • Een bezoek aan een bedrijf, de Bliksemstage.
 • Een gastles van iemand van een bepaald bedrijf.
 • De ‘Challenge’ (techniek).
Leerjaar 2
 • Voortzetting van wat in leerjaar 1 is aangeboden. Zie hierboven.
 • Deelname aan een opleidingenbeurs van het NOVA College: LOB op de Campus.
 • Deelname aan het evenement Meet Greet Experience: je gaat in gesprek met een beroepsbeoefenaar van een bepaald bedrijf en wat later breng je een werkbezoek aan dit bedrijf.
 • Deelname aan de Grote Online STO-quiz (Sterk TechniekOnderwijs).

Bij de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 heb je gekozen voor een Profielvak (examenprofiel). Je kunt kiezen uit:

 • Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 • Mobiliteit en Transport (M&T)
 • Economie en Ondernemen (E&O)
 • Zorg en Welzijn (Z&W).

Daarnaast krijg je vanaf leerjaar 3 te maken met Keuzevakken.

Leerjaar 3

Je gaat twee weken stagelopen in een bedrijf, winkel of instelling.

 • Je brengt een bezoek aan de MBO-markt (kennismaking met een groot aantal MBO’s en opleidingen).
 • Je doet een ochtend mee aan een sollicitatietraining.
 • Ga alvast naar een Open Dag van een ROC of MBO-instelling.
Leerjaar 4

Je gaat twee weken stagelopen in een bedrijf, winkel of instelling.

 • Je kunt meedoen aan ‘ervaringen’ die worden georganiseerd door de ROC’s/MBO’s: Proefstuderen, Meeloopdagen.
 • Bezoek een Open Dag van een ROC of MBO-instelling.

Wat is een loopbaangesprek?

Aan het eind van elke lesperiode wordt er een loopbaangesprek met je gevoerd (alleen, in een tweetal of in een klein groepje) over de ervaringen die je in de afgelopen tijd hebt opgedaan in je eigen tijd en in de schooltijd. Dat kan dus van alles zijn, maar bij alles wat er besproken wordt gaat het vooral om wat je geleerd of ontdekt hebt als het gaat om vragen als wie ben ik, wat kan ik (goed), wat past bij mij (of niet), wat wil ik (bereiken), hoe pak ik dat aan, wie kan me daarbij helpen?

Antwoorden op die vragen helpen je bij het maken van een keuze voor een Profielvak (examen) bij de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 en bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding (en op welke MBO-school)?

In de onderbouw heb je dit loopbaangesprek met je mentor, in de bovenbouw met een loopbaancoach.

Wat is het loopbaandossier?

Op het Hoofdvaart College maken we gebruik van het digitale loopbaandossier van Talenteon. Je hebt hiervoor een eigen account.

Het loopbaandossier is een soort logboek of portfolio waarin je je ervaringen, opgedaan bij activiteiten en gebeurtenissen, beschrijft. Dus niet alleen de activiteit op zich, maar meer nog wat je ervan vond en wat je hierover hebt besproken in het loopbaangesprek. Het is een reflectieverslag, je kijkt ergens op terug.

Op elk moment van de dag kan er gewerkt worden aan het loopbaandossier. Ook ’s avonds of in het weekend, als je die dag iets hebt meegemaakt waarvan je misschien denkt ‘dát is wat voor mij!’

Op school word je regelmatig, meestal in het mentoruur, herinnerd aan het bijhouden van het loopbaandossier.

Het loopbaandossier bouw je op in de vier jaar dat je op het Hoofdvaart College zit. Voordat je eindexamen gaat doen moet het loopbaandossier worden afgerond met een ‘Voldaan’. Dan wordt, voor de laatste keer, gekeken naar hoeveel én naar hoe je hebt gewerkt aan het loopbaandossier.

En wat dan verder?

Het is een wettelijke verplichting dat een leerling zijn (vmbo-)schoolloopbaan heeft afgerond met een loopbaandossier. Een vertegenwoordiger van de MBO-opleiding, waarvoor de leerling zich heeft aangemeld, zal hiernaar vragen in de aanmeldingsprocedure.

Een goed opgebouwd loopbaandossier is daarmee een mooi ‘visitekaartje’ waarmee de leerling zich kan profileren!

Tegelijkertijd is het loopbaandossier een momentopname in het proces van (leren) keuzes maken, dat doorgaat in de vervolgopleiding en in het (werkzame) leven daarna.

Vragen?

Vragen met betrekking tot LOB kunnen in eerste instantie gesteld worden aan de mentor van de leerling. Zo nodig kan contact worden opgenomen met de decaan van het Hoofdvaart College.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew