LOOT school

skew

Het Hoofdvaart College heeft sinds een aantal jaren samen met het Haarlemmermeer Lyceum het predicaat Topsport Talentschool. De Topsport Talentscholen horen bij de Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport, een organisatie die nauw samenwerkt met NOC*NSF en die tot doel heeft talentvolle sporters de kans te geven studie en sport te combineren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport.

Wat is een Topsport Talentschool eigenlijk?

Op een Topsport Talentschool krijg je de kans om een schooldiploma te halen op het voor jou, hoogst haalbare niveau. Maar je krijgt vooral ook ruimschoots de gelegenheid om op de gewenste momenten te trainen en aan wedstrijden en toernooien deel te nemen

Een Topsport Talentschool is een school met een speciale licentie, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hiermee heeft het Hoofdvaart College toestemming om jonge en talentvolle sporters extra faciliteiten aan te bieden om een diploma te halen naast alle trainingsarbeid.

skew

Onderwijs op maat

Afhankelijk van het niveau van de topsporter en zijn of haar persoonlijke omstandigheden, mag een Topsport Talentschool onderwijs ‘op maat’ bieden.

Voorbeelden van mogelijke faciliteiten zijn:

  • Begeleiding door Topsport Talentbegeleider
  • Aanpassen van lesrooster
  • (gedeeltelijke) ontheffing voor een vak om die tijd voor studie of training te gebruiken
  • Gespreid examen
  • Verschuiven van toetsen
  • Extra begeleiding (bij zwakke vakken of na afwezigheid)
  • Eigen studieruimte in Topsport Talentlokaal
  • Huiswerk van tevoren of later maken in overleg
skew

Eigen inzet

Belangrijk in de begeleiding is ook dat de Topsport Talentleerlingen zelf de school- en sportzaken goed op orde houden en initiatief nemen tot overleg indien er iets besproken en/of geregeld moet worden. Je motivatie en inzet voor school moeten dus ook in orde zijn!

Wanneer ben je topsport talentleerling?

Je bent Topsport Talentleerling als je in de talentendatabase van het NOC*NSF staat. De sportbonden kennen de
talentstatussen toe en laten de namen van de sporters in de statusdatabase van het NOC*NSF plaatsen. De Topsport Talentscholen gaan dus niet over de toekenning van de talentstatus. Voor vragen over de procedure van statustoekenning moet je bij je sportbond zijn.

Samenwerking

Om optimaal te kunnen presteren op school en in je sport is het belangrijk dat wij goed samenwerken. Naast het contact met de Topsport Talentleerling zal er regelmatig contact zijn met ouders/verzorgers, mentor, docenten, maar ook met de trainer, coach of studiebegeleider van de club of vereniging van de Topsport Talentleerling.

Meer informatie?

Voor meer informatie of gerichte vragen kunt u terecht bij mevrouw M. Elias, Topsport Talentbegeleider van het Hoofdvaart College. m.elias@hoofdvaartcollege.nl

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew