Onderbouw

skew

Het Hoofdvaart College is een openbare vmbo school met opleidingen in de basis, kader, gemengde en theoretische leerweg. In de brugklas en het 2e leerjaar word je ingedeeld in een klas op het niveau dat past bij het advies van de basisschool. Afhankelijk van het aantal leerlingen hebben we de volgende groepen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg (plus*)
  • Basis- /Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Kaderberoepsgerichte – / Gemengde /Theoretische leerweg (mavo)
  • Gemengde/ Theoretische leerweg (mavo)

*Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben of voor wie de overstap naar de middelbare school wat groot is, hebben we een Basis plusklas. Plaatsing in deze klas wordt gedaan op advies van de basisschool en in overleg met onze coördinator leerlingondersteuning.

Als je heel goed bent in één of meerdere vakken kun je al vanaf leerjaar 1 die vakken op een hoger niveau volgen.

De mavo op het Hoofdvaart College is onderscheidend ten opzichte van andere mavoscholen, doordat alle leerlingen in het 3e leerjaar de mavo-route met een praktijkvak volgen. Aan het einde van leerjaar 3 kunnen onze leerlingen kiezen welk diploma ze willen halen: de GL-route (Gemengde Leerweg) met 5 algemene en 1 praktijkvak of de Theoretische Leerweg(TL) met 6 algemene vakken.

skew

Wat leer je?

Natuurlijk krijg je de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, Natuur en techniek, Natuur en gezondheid, Mens en maatschappij, Kunst en Cultuur en bewegingsonderwijs.
In de mentorlessen is aandacht voor studievaardigheden en besteden we veel tijd aan een speciaal socialisatie-programma: ‘hoe kan ik mezelf zijn’, zonder anderen te belasten. In klasverband volgen alle leerlingen van de brugklassen in de eerste periode van het schooljaar de ‘rots- en watertraining’.

Als je heel graag sport of van tekenen, theater, muziek en dans houdt, kun je kiezen voor extra uren sport of kunst. Wil je graag ‘iets met techniek’ doen, dan kun je kiezen voor de Techniek-stroom. Je krijgt dan meer uren techniek dan leerlingen in de reguliere klassen.

Vanaf de tweede helft van het schooljaar in de brugklas krijg je ‘werelden van beroep’ , dit zijn speciale lessen om kennis te maken met de beroepsgerichte profielen die je in de bovenbouw kunt volgen: Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Techniek (PIE en MT).

skew

Boeken én laptops

In de lessen werken we met boeken en laptops. De boeken worden door ons besteld en in de laatste week van de zomervakantie bij jou thuis bezorgd. Aan het einde van het schooljaar lever je ze op school weer in. Een laptop kun je via school kopen of huren bij een bedrijf dat speciale service verleent voor het onderhoud van deze laptops.

Begeleiding

Begeleiding vinden we heel belangrijk. Het is een taak van alle docenten. Je mentor is daarbij de spin in het web. Hij of zij heeft, als dat nodig is, contact met de andere docenten of met je ouders. Elke week is er een mentorles. Samen werken aan een goede sfeer in de klas staat daarbij centraal. En je leert ook hoe je je schoolwerk kunt aanpakken. Elke brugklas heeft ook Peerleaders, leerlingen uit hogere klassen speciaal om jou te helpen met al je vragen over school.

LOB

Gedurende alle leerjaren van het vmbo krijgen de leerlingen te maken met een programma van loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding. Met dit LOB-programma worden leerlingen begeleid in het (leren) maken van keuzes als het gaat om hun verdere schoolloopbaan, vervolgopleiding en werkloopbaan.

skew

Is het hoofdvaart college iets voor jou?

Kom en maak nieuwe vrienden!

skew