Schoolkosten

skew

Wat zijn de schoolkosten van mijn kind?

Voor de kosten die het Hoofdvaart College niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt vergoed, wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze kosten zijn niet verplicht en worden jaarlijks vastgesteld. Echter, als er geen ouderbijdrage zou worden gevraagd dan zou het Hoofdvaart College genoodzaakt zijn de extra activiteiten rondom het onderwijsaanbod en de voorzieningen aanmerkelijk terug moeten brengen. Voor enkele profielen vragen wij wel een verplichte ouderbijdrage (bv. sport, kunst of vakcollege). Hieruit worden de extra uitjes, excursies of kampen betaald die leerlingen die het reguliere onderwijs volgen niet krijgen.

Ouders krijgen begin juli, behalve informatie over de start van het nieuwe schooljaar, een overzicht van de schoolkosten inclusief uitleg thuis gestuurd.

Aanschaf laptop via Rent Company

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew