Onze school

Het Hoofdvaart College is een school die haar best doet te bewerkstelligen dat elke leerling in een groep terechtkomt waar zijn/haar leerproces het beste tot zijn recht komt. Om die reden bieden wij onderwijs voor de volgende leerwegen

skew
skew

Leerling ondersteuning

Het doel van de leerling ondersteuning is het ondersteunen van die leerlingen waarbij mogelijk het goed afronden van de school bedreigd wordt. De zorg en begeleiding is dus altijd direct gericht op de schoolse ontwikkeling. Indien een leerling intensievere zorg nodig heeft dan is contact met een externe instantie mogelijk. In sommige situaties kan de school verwijzen naar een externe organisatie op het terrein van de jeugd hulpverlening.

skew

LOOT school

Het Hoofdvaart College heeft sinds een aantal jaren samen met het Haarlemmermeer Lyceum het predicaat Topsport Talentschool. De Topsport Talentscholen horen bij de Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport, een organisatie die nauw samenwerkt met NOC*NSF en die tot doel heeft talentvolle sporters de kans te geven studie en sport te combineren.

skew

Aanmelden voor het Hoofdvaart College?

skew