ISK Internationale schakelklas

skew

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en ben je nieuw in Nederland en je spreekt de Nederlandse taal nog niet voldoende, dan ga je naar de ISK (internationale schakelklas). De docenten bereiden je voor op het volgen van onderwijs in Nederland.

Dat begint natuurlijk met het leren van de Nederlandse taal. Ook krijg je andere vakken en werk je aan vaardigheden die je voor je verdere studie nodig hebt. En om Nederland en de wereld om je heen te begrijpen. De ISK Haarlemmermeer is een onderdeel van het Hoofdvaart College.

ISK Haarlemmermeer

De ISK Haarlemmermeer geeft volledig dagonderwijs, 5 dagen per week en 40 weken per jaar. De voornaamste taak is het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs. Bij de ISK leer je voldoende Nederlands, zodat je naar het voortgezet onderwijs kan, maar natuurlijk ook om vriendschappen te maken, TV te kijken of hoe je een bijbaantje kan vinden.

Je wordt ingedeeld in groepen. In welke groep je terecht komt hangt af van het niveau van je Nederlands, maar ook je studie- en werkhouding spelen hierbij een rol. Naast lessen in Nederlandse taal krijg je ook Engels, Burgerschapslessen, Sport en Kunstzinnige Vorming. De meeste lessen worden gegeven in het eigen gebouw van de ISK aan de Hammarskjöldstraat 226,
2131 VN in Hoofddorp.

Aanmelden

Leerlingen kunnen zich het gehele schooljaar aanmelden. Om een afspraak te maken voor een intakegesprek kunt u het onderstaand contact-/aanmeldformulier invullen en sturen naar info@hoofdvaartcollege.nl of per post sturen (zie adres op het contact-/aanmeldformulier) of langsbrengen bij de ISK Haarlemmermeer, Hammarskjöldstraat 226, 2132 VN Hoofddorp.

De intakecoördinator neemt zo snel mogelijk contact met u op voor een intakegesprek.
Bij het intakegesprek moeten de ouders/verzorgers én de leerling aanwezig zijn. Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar, wordt het inschrijfformulier ingevuld en door de ouder/verzorger ondertekend. Onze medewerker bespreekt met u en de leerling de werkwijze van de ISK en beoordeelt of de leerling toegelaten kan worden.

Om de leerling in te schrijven zijn de volgende documenten nodig:

  • Kopie van de verblijfsvergunning en/of visum
  • Kopie van het paspoort of identiteitskaart van de leerling
  • Uittreksel van de Bevolkingsregistratie Personen van de leerling met vermelding van de datum in Nederland. Dit uittreksel kunt u ophalen bij de gemeente.
  • Diploma’s behaald in het thuisland, indien aanwezig
  • Documenten van een eerdere school in Nederland, indien aanwezig

Zodra alle documenten gereed zijn en het niveau van de leerling is bepaald, krijgt de leerling een uitnodiging met de datum waarop hij/zij met school kan beginnen en in welke klas.

De totale schoolkosten van de ISK voor het schooljaar 2023-2024 bedragen € 132,50.

Voor vragen neemt u contact op met het Hoofdvaart College via info@hoofdvaartcollege.nl

Leerlingcoördinator mw. F. van der Sloot
f.vandersloot@hoofdvaartcollege.nl

Teamleider dhr. R. de Mortier
r.demortier@hoofdvaartcollege.nl

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew