skew

De leerlingenraad op het Hoofdvaart College bestaat uit 6 leden. De leerlingen zitten in klas 2, 3 en 4 en worden gekozen of op voordracht met motivatie als lid benoemd. De leerlingenraad heeft een eigen ruimte in de school waar zij kunnen vergaderen en andere leerlingen kunnen ontvangen.

Iedere maand gaat de leerlingenraad met de directeur in gesprek. De agenda voor dit gesprek komt in overleg tot stand en geeft veel ruimte om zaken te bespreken waar leerlingen tegen aan lopen op school. Zo is er het afgelopen jaar gesproken over de Corona maatregelen, over de ventilatienorm en het effect daarvan in de school, is er gesproken over de pauzetijden, over het assortiment in de kantine en over de overkappingen op het schoolterrein om ook bij minder goed weer buiten te kunnen pauzeren.

De leerlingenraad vaardigt twee of drie leden voor de Medezeggenschapsraad. In deze raad zitten personeelsleden, ouders en leerlingen. Belangrijke beslissingen worden altijd via de MR genomen. Soms hebben de leerlingen adviesrecht, soms ook instemmingsrecht.

Een sterke leerlingenraad is goed voor de school!

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew