Sterk Techniekonderwijs (STO)

skew

In de regio Haarlemmermeer-Bollenstreek (Noord) wordt er door het Hoofdvaart College, samen met het Fioretti College (Hillegom) en het Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep) gewerkt aan het versterken van een kwalitatief goed en duurzaam techniekonderwijs en aan het promoten van techniek(onderwijs) op o.a. de basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. STO Haarlemmermeer-Bollenstreek Noord

De mavo-afdelingen van de vo-scholen Kaj Munk, KSH en het Haarlemmermeer Lyceum, Praktijkschool De Linie en de ROC’s van Amsterdam en NOVA College doen eveneens mee in dit landelijke project.

In dit project gaat het om een groot aantal activiteiten op verschillende terreinen. Hieronder een overzicht.

Samenwerking met de basisscholen

 • Technieklessen op het Hoofdvaart College
 • Technieklessen op de basisschool, verzorgd door een medewerker van het Hoofdvaart (we nemen een leskist mee)
 • Mede organiseren van het Promotie Event Techniek (PET)
 • Het meehelpen organiseren van een Techniekdag op de basisschool

Samenwerking met vo-scholen in de regio en Praktijkschool De Linie

 • Oriëntatiebezoeken Techniek op het Hoofdvaart College
 • Technieklessen (bijv. lassen) met ‘certificaat’ na afronding

Samenwerking met bedrijven

 • Het verzorgen van gastlessen op het Hoofdvaart College door een bedrijf (oriëntatie op techniek)
 • Een bedrijfsbezoek door een of meerdere klassen
 • Deelname aan een ‘Beroepenfeest’
 • Gezamenlijk nadenken over de inhoud en opzet van lesprogramma’s
 • Uitbreiding van stageplekken

Samenwerking met de ROC’s

 • Het verzorgen van gastlessen op het Hoofdvaart College (oriëntatie op techniekopleidingen) in onder- en bovenbouw
 • Bezoek aan de technische opleidingen binnen een ROC
 • In samenwerking met de ROC’s werken aan een doorlopende leerlijn vo-mbo m.b.t. de technische profielen (leerwinst)

Onderwijsontwikkeling

 • Verbeteren en versterken van technische lesprogramma’s in de onderbouw (bijv. bij Service & Onderhoud en Transport & Logistiek)
 • Aanbieden van technische Keuzevakken in de bovenbouw bij de andere profielen (bijv. Technologie in de Zorg)
 • Het versterken van de totale opbouw van LOB (LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding), met specifiek aandacht voor techniek
 • Onderzoek

Infrastructuur

 • Doorontwikkeling van het opgezette TechLab

Professionalisering

 • Het volgen van nascholing
 • Het aanbieden/verzorgen van scholing/instructie aan basisschoolleerkrachten en docenten vmbo
skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew