Nieuw gebouw, nieuwe naam!

12 juli 2023 Nieuwbouw
skew

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,

Het is bijna zover: over een paar weken gaat de eerste schop de grond in voor het nieuwe gebouw van onze school. Deze maand starten de bouwwerkzaamheden.
Het gebouw komt in Lincolnpark te staan, de nieuwe wijk die nu gerealiseerd wordt in Hoofddorp-Zuid. Als alles volgens planning verloopt, krijgen de leerlingen vanaf januari 2025 les in dit geweldig mooie gebouw. Dat duurt jammer genoeg nog even. Toch willen we u alvast een leuk nieuwtje vertellen: we krijgen ook een nieuwe naam!

Frisse start
Met de overgang naar het nieuwe gebouw veranderen we als school van naam. In plaats van Hoofdvaart College heten we vanaf dan Avantis College. Deze naamsverandering vonden we nodig omdat de start in het nieuwe gebouw ook een frisse start voor de school is. Een andere naam doet meer recht aan de doelen die we met onze school hebben.

De naam Avantis College
Voor de naam zijn we geïnspireerd door de oude Romeinen. Die hadden het gezegde: Nomen est omen. Ofwel: je naam bepaalt je toekomst. Avantis komt van het Latijnse Avante (dat ‘vooruitgaan’ betekent) en Avanti (‘voorwaarts’). Energiek voorwaarts gaan, dat past heel goed bij onze school. Wij zien onze rol als een springplank voor het leven; met goed onderwijs willen we onze leerlingen vooruit brengen.
De nieuwe naam is afgestemd met het schoolteam, dat er heel enthousiast over is. Wij hopen dat u dat ook bent! We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen in de nieuwbouw.
Voor nu wensen wij u een heel fijne en ontspannen zomer toe.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew