Verkiezingen BRIN MR

15 maart 2021 Nieuws
skew

Beste ouders en verzorgers,

 

Er moet een MR gevormd worden voor het volledige Solyvius College. Dat is de MR die gaat over de vestigingen Haarlemmermeer Lyceum BdC, Haarlemmermeer Lyceum ZR en het Hoofdvaart college. De vacatures zijn voor ouders van leerlingen die op een van de vestigingen zitten. De MR is daarom op zoek naar mensen die zich kandidaat willen stellen. Deze MR houdt zich NIET bezig met zaken die op de aparte scholen spelen, alleen met algemene dingen die alle betrokken scholen aan gaan.

De MR Solyvius College SGM zal bestaan uit acht leden. Idealiter bestaat de MR uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. Als zich onvoldoende leerlingen kandidaat stellen mogen deze plekken door ouders bezet worden.

Medezeggenschap is erg belangrijk voor het functioneren van de school. De MR19TI heeft alle bevoegdheden die op locatieniveau spelen naar de opgerichte deelraden gedelegeerd. Een belangrijke stap: daarmee ligt de medezeggenschap voor alles wat op de locaties speelt bij die mensen die dagelijks met de organisatie te maken hebben.

De zaken die niet gedelegeerd konden worden liggen nog bij de BRIN MR. Daaronder valt onder andere de BRIN begroting.  Daarnaast kiezen de MR leden de leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Dunamare en hebben zij stemrecht voor de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband.

Omdat de meeste taken naar de deelraden zijn geschoven verwachten wij dat er maximaal twee keer per jaar vergaderd wordt. Uiteraard wordt een en ander gefaciliteerd. Voor de oudergeleding is een vacatievergoeding.

Wilt u zich kandidaat stellen? Daar zijn wij erg blij mee!

Mail dan uiterlijk vóór 29 mei 2020 naar dhr. K. Anthoni:

K.anthoni@haarlemmermeerlyceum.nl

Voeg voor de kandidaatstelling de volgende gegevens toe aan de mail:
– Naam en achternaam
– Mailadres
– Telefoonnummer
– School
– Geleding (personeel, ouders, leerlingen)
– Motivatie (Je motivatie zal beschikbaar zijn voor het personeel om zo hun keuze te kunnen maken op wie ze gaan stemmen.)

U krijgt dan binnen korte tijd een ontvangstbevestiging.

Van 12 t/m 15 juni 2020 kan er gestemd worden. Alle ouders ontvangen daartoe een link naar een online platform. Zodra de uitslag bekend is wordt u ervan op de hoogte gesteld.

Wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar bovenstaand mailadres. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

 

Graag tot ziens in de MR van Solyvius College!

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew