PERSBERICHT Aanmelding en inschrijving Brugklas 2022-2023

16 maart 2022 Nieuws
skew

LOTING IN DE HAARLEMMERMEER, ALLE BRUGKLASLEERLINGEN ZIJN GEPLAATST OP EEN SCHOOL UIT HUN TOP TWEE!

Dit tot blijdschap van de betrokken besturen en VO-scholen van de Haarlemmermeer, die zich dit jaar voor tweede keer gedwongen zagen tot loting om zo de kwaliteit van het onderwijs voor nu en in de toekomst te borgen. Leerlingen waren gevraagd om een top-drie op te geven van hun voorkeurscholen.

Ondanks de coronamaatregelen hebben de leerlingen zich een goed beeld kunnen vormen van alle scholen in de Haarlemmermeer door (het online) bezoeken van Open Dagen, informatieavonden, rondleidingen én het (digitaal) meedoen aan lesjesmiddagen. Leerlingen hebben zich zo breed kunnen oriënteren en hun top drie van voorkeurscholen opgegeven, waarbij ze konden kiezen uit Haarlemmermeer Lyceum TTO, Haarlemmermeerlyceum Dalton, Herbert Vissers College, Kaj Munk College, Katholieke Scholengemeenschap en het Hoofdvaart College.

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben zich 1472 leerlingen op deze scholen in de Haarlemmermeer aangemeld. Onder toezicht van een notaris is de plaatsingsprocedure uitgevoerd.
De gezamenlijke schoolbesturen zijn verheugd dat 100% van de leerlingen is geplaatst op de school van hun top twee, van wie 93% op de school van hun eerste voorkeur.

De leerlingen die geplaatst zijn op de school van hun eerste voorkeur vernemen dit woensdag 16 maart vanaf 15.00 uur per mail. De leerlingen die geplaatst zijn op de school van hun tweede voorkeur horen dit telefonisch op woensdag 16 maart tussen 13.00-15.00 uur.

Medio juni wordt deze loting in de Haarlemmermeer geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew