Aanmelding en inschrijving Brugklas 2023-2024

22 maart 2023 Nieuws
skew

Wij zijn ontzettend blij met alle aanmeldingen die we ontvangen hebben voor het nieuwe eerste schooljaar van 2023-2024 en heten alle 110 leerlingen van harte welkom.

Wij wensen alle nieuwe leerlingen heel veel succes!

De leerlingen die geplaatst zijn op de school van hun eerste voorkeur vernemen dit woensdag 22 maart vanaf 15.00 uur per mail.

 

PERSBERICHT    Aanmelding en inschrijving Brugklas 2023-2024

LOTING IN DE HAARLEMMERMEER, ALLE BRUGKLASLEERLINGEN ZIJN GEPLAATST OP EEN SCHOOL UIT HUN TOP TWEE!

Dit tot blijdschap van de betrokken besturen en VO-scholen van de Haarlemmermeer, die zich dit jaar voor derde keer gedwongen zagen tot loting om zo de kwaliteit van het onderwijs voor nu en in de toekomst te borgen. Leerlingen waren gevraagd om een top-drie (of twee in het geval van basis/kader/gemengde leerweg) op te geven van hun voorkeurscholen.

De leerlingen hebben zich een goed beeld kunnen vormen van alle scholen in de Haarlemmermeer door het bezoeken van Open Dagen, informatieavonden, rondleidingen én het meedoen aan lesjesmiddagen. Leerlingen hebben zich zo breed kunnen oriënteren en hun top drie (of twee) van voorkeurscholen opgegeven, waarbij ze konden kiezen uit Haarlemmermeer Lyceum TTO, Haarlemmermeerlyceum Dalton, Herbert Vissers College/HVX, Kaj Munk College, Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp en Hoofdvaart College.

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben zich 1353 leerlingen op deze scholen in de Haarlemmermeer aangemeld. Onder toezicht van een notaris is de plaatsingsprocedure uitgevoerd. De gezamenlijke schoolbesturen zijn verheugd dat 100% van de leerlingen is geplaatst op de school van hun top twee, van wie 98% op de school van hun eerste voorkeur.

De leerlingen die geplaatst zijn op de school van hun eerste voorkeur vernemen dit woensdag 22 maart vanaf 15.00 uur per mail. De leerlingen die geplaatst zijn op de school van hun tweede voorkeur horen dit telefonisch op woensdag 22 maart tussen 13.00-15.00 uur.

Medio juni wordt deze loting in de Haarlemmermeer geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew