skew

Te laat komen stoort de les. Daarom is het goed op het volgende te letten:

 • Als je het 1e lesuur te laat bent, ontvang je tot 8:30 van de conciërge een te-laat-briefje.
 • Als je na 8.30 uur komt of één van de volgende lesuren te laat bent, ga je naar je les. De docent registreert dat je te laat in de les bent gekomen.
 • Als je het 2e t/m het 8e uur te laat in de les bent dan registreert de docent je als ’te laat’.
 • Voor elk lesuur dat je te laat bent ontvangen je ouder(s) of verzorger(s) een automatische e-mail.
 • Als je een heel lesuur (of meerdere) te laat komt, registreert de docent je als ‘ongeoorloofd afwezig’.
 • Te laat komen betekent dat je je de volgende schooldag voor 8:00 meldt bij de conciërge.
 • Als je drie keer te laat bent gekomen, neemt de mentor contact op met je ouder(s) of verzorger(s).
 • Bij zes keer te laat ontvangen je ouder(s) of verzorger(s) een waarschuwingsbrief .
 • Bij negen keer te laat ontvangen leerling en ouder(s) of verzorger(s) van de leerlingcoördinator een uitnodiging voor het preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar.
 • Bij twaalf keer te laat kunnen verder acties worden ingezet: denk hierbij aan een melding bij de leerplicht ambtenaar, gesprek met je ouder(s) /verzorger(s) op school of een vierkant rooster.
 • Bij zestien keer te laat volgt er een melding bij de leerplicht ambtenaar middels DUO melding.
Aantal keer te laat Melden Actie
1 tot en met 3 8.00 uur volgende dag
6 8.00 uur volgende dag Waarschuwingsbrief naar ouders
9 8.00 uur volgende dag Preventief spreekuur met leerplichtambtenaar.
12 8.00 uur volgende dag Gesprek ouder(s) op school, vierkant rooster.
16 8.00 uur volgende dag Oproep spreekuur leerplicht
16x ongeoorloofd verzuim binnen 4 weken DUO-melding

* Bij verder oplopend verzuim wordt Dienst Leerplicht opnieuw geïnformeerd. Er kan worden besloten dat er een DUO-melding wordt gedaan.

Zorg dat je op tijd op school bent en in de les zit. Dat is voor iedereen prettiger!

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew