skew

Te laat komen stoort de les. Daarom is het goed op het volgende te letten:

  • Als je het 1e lesuur te laat bent, ontvang je tot 8:30 van de conciërge een te-laat-briefje.
  • Als je na 8.30 uur komt of één van de volgende lesuren te laat bent, ga je naar je les. De docent registreert dat je te laat in de les bent gekomen;
  • Als je een heel lesuur (of meerdere) te laat komt, registreert de docent je als ‘ongeoorloofd afwezig’.
  • Te laat komen betekent dat je de volgende schooldag voor 8:00 meld bij de conciërge.
  • Als je vier keer te laat bent gekomen, ontvangen je ouder(s)/verzorger(s) een brief.
  • Bij zes keer te laat word je aangemeld voor het preventief spreekuur van de leerplichtambtenaar.
  • Bij negen keer te laat wordt de leerplichtambtenaar opnieuw geïnformeerd. Er kan worden besloten dat er een DUO-melding wordt gedaan.
Aantal keer te laat Melden Actie
1 tot en met 3 8.00 uur volgende dag
4 8.00 uur volgende dag Brief naar ouders
5 8.00 uur volgende dag
6 8.00 uur volgende dag Oproep spreekuur leerplicht
7 en 8* 8.00 uur volgende dag
16x ongeoorloofd verzuim binnen 4 weken DUO-melding

* Bij verder oplopend verzuim wordt Dienst Leerplicht opnieuw geïnformeerd. Er kan worden besloten dat er een DUO-melding wordt gedaan.

Zorg dat je op tijd op school bent en in de les zit. Dat is voor iedereen prettiger!

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew