Verlof aanvragen

Nieuws
skew

Voorwaarden

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 11f van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal vier weken tevoren aan de schoolleiding te worden voorgelegd en kan alleen goedgekeurd worden indien:

  • het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties twee weken aansluitend op vakantie te gaan;
  • en een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat er geen verlof in de officiële schoolvakanties mogelijk is;
  • en het moet gaan om de enige vakantie van in ieder geval de door zijn/haar beroep verhinderde ouder en de betrokken jongere(n) samen.

Dergelijk verlof:

  • mag slechts eenmaal per schooljaar door de schoolleiding worden verleend;
  • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
  • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

NB: Wilt u zo vriendelijk zijn om uw email adres te vermelden i.p.v uw telefoonnummer?

skew
skew