Ziek of absent melden

skew
’s Ochtends vanaf 7.30 uur maar vóór 8.20 uur kunt u uw kind op de volgende manier absent melden:
Telefonisch inspreken op de voicemail, via telefoonnummer: 023-5555777, optie 1.
Belangrijk is dat u duidelijk de naam, klas en de reden van de absentie aangeeft.

Het is van belang dat ouder(s)/verzorger(s) vóór aanvang van het 1e lesuur de ziekmelding van de leerling doorgeven via telefoonnummer 023-5555777 optie 1. Graag de voicemail duidelijk inspreken met de naam en klas van het kind. Is de leerling langer dan een dag ziek, dan registreren wij de leerling elke dag opnieuw ziek, totdat wij een betermelding ontvangen. Mocht de leerling na een weekend nog steeds ziek zijn dan verwachten wij opnieuw een ziekmelding van de ouder(s)/verzorger(s).

Beter melden kan eveneens via bovenstaand telefoonnummer.

Als een leerling tijdens schooltijd ziek wordt en naar huis wil, kan dat alleen met toestemming van een ouder/verzorger. De leerling meldt zich bij de centrale opvang (CO) waar de ouder/verzorger wordt gebeld. Na toestemming van de ouder/verzorger mag de leerling naar huis. Wij registreren de ziekmelding als “Z” in Magister.

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew