Samenwerking Meerwaarde mentaal welzijn

10 januari 2022 Ouders
skew

Na een langere kerstvakantie, mogen we vandaag gelukkig weer starten met de leerlingen op school. De hoop dat Corona meer naar de achtergrond zou gaan, is helaas geen werkelijkheid. De consequenties van de pandemie onder jongeren zijn op alle scholen zichtbaar en dus ook op het Hoofdvaart College. We merken dit aan het feit dat meer leerlingen vast lopen op het gebied van mentaal welzijn.

 

We hebben vanuit school actief de samenwerking opgezocht met MeerWaarde. Dit is de welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer, die ervoor zorgt dat inwoners zich wel bevinden en zich gelukkig voelen. Zij hebben een nieuw project, genaamd ‘#GAATIE?’ ontwikkeld.

 

Het algemene doel van het project is de mentale veerkracht van jongeren (12-23 jaar) in Haarlemmermeer te vergroten en de struggles die zij ervaren door Corona te verzachten. In de aanpak staat de brede kijk op gezondheid centraal, waarbij het accent ligt op de jongere zelf. De uitvoering van het project verloopt middels verschillende vormen van gespreksvoering:

  • Check-up gesprekken met jongeren en een follow-up op maat (minimaal What’s App contact en maximaal 3 gesprekken of toe leiden naar bijvoorbeeld sport of cultuur)
  • Klassikale dialoogsessies met jongeren

Daarnaast is er ook nog een mogelijkheid voor dialoogsessies met ouders over mentaal welzijn bij jongeren. Als daar interesse is kunt u zich als ouder hiervoor aanmelden. Onze contactpersoon is Eva van Gorcum, sociaal werker Meerwaarde (06-40586617).

 

MeerWaarde valt onder 0-de lijns hulpverlening net als de GGD. Ondanks dat er dan officieel geen toestemming nodig is van ouders om een leerling te laten spreken met een medewerker, vinden we het toch fijn u als ouder op de hoogte te stellen. De leerlingen die in aanmerking komen voor een gesprek, worden gesignaleerd door de mentor en aangemeld bij de coördinator leerlingondersteuning. Uiteraard is dit voor een leerling geen verplichting. Als u als ouder inhoudelijk tegen dit aanbod bent, kunt u vóór 17 januari hierover een mail versturen naar Margreet Boermans, coördinator leerlingondersteuning, (m.boermans@hoofdvaartcollege.nl)

skew

Maak kennis met het Hoofdvaart College

skew